Joop de Jong
Mprise

‘Door te groeien kunnen we in productontwikkeling blijven investeren’ 

08

Lees verder onder de foto.

Mobiele apps brengen de werkvloer en het kantoor samen.

Met Agriware 365 krijgen bedrijven grip op hun gehele bedrijfsvoering.

Oplossing

De oplossing is het ontwikkelen van veel generieke software om al deze verschillende subsectoren te kunnen bedienen. Met het uit- en inschakelen van functionaliteiten wordt een individuele klant vervolgens niet geconfronteerd met opties die voor zijn bedrijf niet functioneel zijn. Een slimme vorm van maatwerk dus.

“Onze eigen softwareapplicatie Agriware, is gebaseerd op een ERP-softwarepakket van Microsoft, namelijk Business Central. Microsoft stimuleert dat partners, zoals wij, zich focussen op een branche en daar specifieke functionaliteiten voor bouwen. Maar de tuinbouw is verschrikkelijk breed: van zaadveredelingsbedrijven tot en met potplantkwekerijen.”

Wat is ERP?

Een voordeel van een ERP-programma is dat gegevens van bijvoorbeeld klanten en producten slechts eenmaal ingevoerd hoeven te worden. Bovendien kan een ERP-systeem voordelen bieden zoals een efficiëntere manier van werken, betere communicatie en kostenreductie. Een mogelijk nadeel is dat ERP-systemen behoorlijk duur kunnen zijn en dat de invoering ervan geen kleinigheidje is. Een goede implementatie vereist betrokkenheid en bereidheid van alle werknemers om met het systeem te werken.

ERP staat voor: Enterprise Resource Planning en is een computerprogramma dat alle processen binnen een bedrijf ondersteunt. Het bestaat veelal uit deelprogramma’s met elk een specifieke taak. Denk aan software voor de financiële administratie of om de voorraden bij te houden. 

Bouwtekening

Wanneer een klant zich meldt bij Mprise, gaat het bedrijf eerst met diegene in gesprek om een bouwtekening te maken van de organisatie. Een heel belangrijke eerste stap, legt Joop de Jong uit: “Centraal staat wat je als organisatie wilt bereiken. Daarna kunnen we de vraag stellen: ‘Welke softwareapplicatie heb je nodig om dit te bereiken?’ De eerste vraag is dus niet welke mogelijke efficiency je kunt bereiken met bepaalde software, al kan die efficiency een belangrijke en prettige bijvangst zijn. De Jong: “Welke processen vinden er plaats in het bedrijf? En welke zouden geautomatiseerd kunnen worden om de bedrijfsdoelstelling te realiseren? Zo kijken wij ernaar. Er wordt heel veel geïnvesteerd in ICT, maar ik wil altijd terug naar de vraag: “Wat heb je echt nodig om als organisatie te kunnen performen?”

Buitenland

Mprise haalt het merendeel van haar inkomsten uit licentiegelden. “Alleen van onderhoudscontracten kunnen we ons team niet in de lucht houden,” legt De Jong uit. “We moeten ook nieuwe klanten werven. Door te groeien houden we bestaansrecht, kunnen we in productontwikkeling investeren en ontwikkelaars betalen.”

In Nederland is het momenteel lastig om goede mensen te vinden, ervaart de Jong. Daarom kiest Mprise ervoor om via buitenlandse vestigingen door te groeien: “We kunnen in het buitenland wat gemakkelijker mensen werven en zo blijven innoveren.” Van de vijf offerte-aanvragen die Mprise binnenkrijgt, komen er nu vier uit het buitenland: “We werken samen met zelfstandige bedrijven die ervoor gekozen hebben om Mprise-producten in het buitenland te verkopen,” licht de CEO toe. “We hebben partners in Australië, Amerika, India en Mexico. Door partnerstelsels kunnen we internationaal doorgroeien en onze plek op het gebied van ICT voor de tuinbouw blijven innemen.”

Analyse

Wanneer Mprise een nieuwe klant erbij krijgt, wordt een analysetraject gestart. “We noemen dit een fit-gapanalyse. Daarbij onderzoeken we in hoeverre ons softwareproduct in de organisatie past en of er soms een gap in bepaalde functionaliteiten zit. Van tevoren wil je tenslotte verwachtingen managen. We ontwikkelen zeker maatwerk, maar dat heeft als nadeel dat het blijvend geld en tijd kost. Na elke update moet er immers een nieuwere versie van het pakket worden overgezet; dat gaat niet vanzelf. Een klant wil van tevoren helderheid en duidelijkheid hebben wat het project gaat kosten en hoe lang het duurt. Daarom is die analyse van groot belang. Daarbij leren wij heel veel van onze klanten. Door allerlei type bedrijfsprocessen te automatiseren bouwen we heel veel kennis op. Dat gebruiken we weer in de doorontwikkeling van onze producten.”

Functioneel

Joop de Jong heeft in de achterliggende jaren niet stilgezeten. Naast Mprise vervulde hij diverse functies die – niet verwonderlijk – verband houden met functionele ICT. Zo was hij lid van het Veense ICT-platform met als doel: het versterken van Veenendaal als ICT-centrum. Er zijn verschillende initiatieven uit voortgekomen, zoals de Stichting ICT-Valley en de oprichting van de ICT-campus in Veenendaal. Tussen 2007 en 2013 was de Jong lector aan de Hogeschool Utrecht. Hij begon een promotietraject in Delft en ontwikkelde een methode om in de selectiefase van een standaard softwarepakket te kunnen vaststellen in hoeverre het pakket afwijkt van wat het betreffende bedrijf nodig heeft. Het is redelijk uitzonderlijk dat een directeur van een ICT-bedrijf promoveert, maar De Jong is daar nog altijd blij mee: “Ik heb geleerd om scherp en analytisch te zijn en pas dat ook toe in Mprise, door bijvoorbeeld tijdens vergaderingen hoofd- van bijzaken te onderscheiden.”

Maatwerk

De Jong ziet in de tuinbouwsector nog veel ruimte voor groei. “Technologische ontwikkelingen gaan sneller dan ooit en dat schept nieuwe mogelijkheden, ook voor de tuinbouw. Bij Mprise zijn we altijd bezig met hoe iets beter en slimmer kan, met als doel dat de mensen in deze sector met plezier efficiënt en effectief hun werk kunnen doen.”

Mprise bestaat uit drie verschillende business units, legt de Jong uit. “Mprise Agriware richt zich met een eigen softwareproduct op de glastuinbouw. Dan hebben we Mprise Academy, een opleidingstak die trainingen en workshops aanbiedt zodat klanten het maximale uit hun software kunnen halen. Mprise Business Solutions ten slotte is een tak die Microsoft Dynamics BC verkoopt aan diverse bedrijven, in het bijzonder groothandel en industrie. Als de klant iets heel specifieks wil, bieden we maatwerk aan, bijvoorbeeld door diverse Microsoft-producten met elkaar te verbinden.”

Joop de Jong richtte Mprise op in 2003 en koos heel bewust voor de glastuinbouw als afnemer: “Ik vind de tuinbouw een interessante wereld vanwege enerzijds het levende product, maar misschien nog wel belangrijker: het type mens dat daar werkt. Het zijn veelal nuchtere doeners die wars zijn van politiek en zeer betrokken zijn bij hun bedrijf. Die betrokkenheid en nuchterheid vragen ook iets van ons: investeringen in IT moeten aantoonbaar een toegevoegde businesswaarde opleveren. Tegelijkertijd zie ik bij deze ondernemers een geweldige drive voor innovatie en vooruitgang. Dat ondersteunen we graag vanuit Mprise.”

Groeiende en bloeiende planten en hoogwaardige ICT: voor een leek twee totaal verschillende werelden. Maar niets is minder waar! Ook in de glastuinbouw wordt volop ingezet op technische innovatie en vooruitgang. Het Veenendaalse bedrijf Mprise wil deze ontwikkelingen ondersteunen met slimme en toekomstbestendige software. Mprise CEO Joop de Jong legt uit welke visie en handelswijze Mprise karakteriseert en hoe dit bedrijf wil bijdragen aan een sterke glastuinbouw.

Joop de Jong
Mprise

‘Door te groeien kunnen we in product- ontwikkeling blijven investeren’ 

08

Buitenland

Mprise haalt het merendeel van haar inkomsten uit licentiegelden. “Alleen van onderhoudscontracten kunnen we ons team niet in de lucht houden,” legt De Jong uit. “We moeten ook nieuwe klanten werven. Door te groeien houden we bestaansrecht, kunnen we in productontwikkeling investeren en ontwikkelaars betalen.”

In Nederland is het momenteel lastig om goede mensen te vinden, ervaart de Jong. Daarom kiest Mprise ervoor om via buitenlandse vestigingen door te groeien: “We kunnen in het buitenland wat gemakkelijker mensen werven en zo blijven innoveren.” Van de vijf offerte-aanvragen die Mprise binnenkrijgt, komen er nu vier uit het buitenland: “We werken samen met zelfstandige bedrijven die ervoor gekozen hebben om Mprise-producten in het buitenland te verkopen,” licht de CEO toe. “We hebben partners in Australië, Amerika, India en Mexico. Door partnerstelsels kunnen we internationaal doorgroeien en onze plek op het gebied van ICT voor de tuinbouw blijven innemen.”

Analyse

Wanneer Mprise een nieuwe klant erbij krijgt, wordt een analysetraject gestart. “We noemen dit een fit-gapanalyse. Daarbij onderzoeken we in hoeverre ons softwareproduct in de organisatie past en of er soms een gap in bepaalde functionaliteiten zit. Van tevoren wil je tenslotte verwachtingen managen. We ontwikkelen zeker maatwerk, maar dat heeft als nadeel dat het blijvend geld en tijd kost. Na elke update moet er immers een nieuwere versie van het pakket worden overgezet; dat gaat niet vanzelf. Een klant wil van tevoren helderheid en duidelijkheid hebben wat het project gaat kosten en hoe lang het duurt. Daarom is die analyse van groot belang. Daarbij leren wij heel veel van onze klanten. Door allerlei type bedrijfsprocessen te automatiseren bouwen we heel veel kennis op. Dat gebruiken we weer in de doorontwikkeling van onze producten.”

Mobiele apps brengen de werkvloer en het kantoor samen.

Bouwtekening

Wanneer een klant zich meldt bij Mprise, gaat het bedrijf eerst met diegene in gesprek om een bouwtekening te maken van de organisatie. Een heel belangrijke eerste stap, legt Joop de Jong uit: “Centraal staat wat je als organisatie wilt bereiken. Daarna kunnen we de vraag stellen: ‘Welke softwareapplicatie heb je nodig om dit te bereiken?’ De eerste vraag is dus niet welke mogelijke efficiency je kunt bereiken met bepaalde software, al kan die efficiency een belangrijke en prettige bijvangst zijn. De Jong: “Welke processen vinden er plaats in het bedrijf? En welke zouden geautomatiseerd kunnen worden om de bedrijfsdoelstelling te realiseren? Zo kijken wij ernaar. Er wordt heel veel geïnvesteerd in ICT, maar ik wil altijd terug naar de vraag: “Wat heb je echt nodig om als organisatie te kunnen performen?”

Functioneel

Joop de Jong heeft in de achterliggende jaren niet stilgezeten. Naast Mprise vervulde hij diverse functies die – niet verwonderlijk – verband houden met functionele ICT. Zo was hij lid van het Veense ICT-platform met als doel: het versterken van Veenendaal als ICT-centrum. Er zijn verschillende initiatieven uit voortgekomen, zoals de Stichting ICT-Valley en de oprichting van de ICT-campus in Veenendaal. Tussen 2007 en 2013 was de Jong lector aan de Hogeschool Utrecht. Hij begon een promotietraject in Delft en ontwikkelde een methode om in de selectiefase van een standaard softwarepakket te kunnen vaststellen in hoeverre het pakket afwijkt van wat het betreffende bedrijf nodig heeft. Het is redelijk uitzonderlijk dat een directeur van een ICT-bedrijf promoveert, maar De Jong is daar nog altijd blij mee: “Ik heb geleerd om scherp en analytisch te zijn en pas dat ook toe in Mprise, door bijvoorbeeld tijdens vergaderingen hoofd- van bijzaken te onderscheiden.”

De oplossing is het ontwikkelen van veel generieke software om al deze verschillende subsectoren te kunnen bedienen. Met het uit- en inschakelen van functionaliteiten wordt een individuele klant vervolgens niet geconfronteerd met opties die voor zijn bedrijf niet functioneel zijn. Een slimme vorm van maatwerk dus.

Oplossing

“Onze eigen softwareapplicatie Agriware, is gebaseerd op een ERP-softwarepakket van Microsoft, namelijk Business Central. Microsoft stimuleert dat partners, zoals wij, zich focussen op een branche en daar specifieke functionaliteiten voor bouwen. Maar de tuinbouw is verschrikkelijk breed: van zaadveredelingsbedrijven tot en met potplantkwekerijen.”

Een voordeel van een ERP-programma is dat gegevens van bijvoorbeeld klanten en producten slechts eenmaal ingevoerd hoeven te worden. Bovendien kan een ERP-systeem voordelen bieden zoals een efficiëntere manier van werken, betere communicatie en kostenreductie. Een mogelijk nadeel is dat ERP-systemen behoorlijk duur kunnen zijn en dat de invoering ervan geen kleinigheidje is. Een goede implementatie vereist betrokkenheid en bereidheid van alle werknemers om met het systeem te werken.

Wat is ERP?

ERP staat voor: Enterprise Resource Planning en is een computerprogramma dat alle processen binnen een bedrijf ondersteunt. Het bestaat veelal uit deelprogramma’s met elk een specifieke taak. Denk aan software voor de financiële administratie of om de voorraden bij te houden. 

Maatwerk

De Jong ziet in de tuinbouwsector nog veel ruimte voor groei. “Technologische ontwikkelingen gaan sneller dan ooit en dat schept nieuwe mogelijkheden, ook voor de tuinbouw. Bij Mprise zijn we altijd bezig met hoe iets beter en slimmer kan, met als doel dat de mensen in deze sector met plezier efficiënt en effectief hun werk kunnen doen.”

Mprise bestaat uit drie verschillende business units, legt de Jong uit. “Mprise Agriware richt zich met een eigen softwareproduct op de glastuinbouw. Dan hebben we Mprise Academy, een opleidingstak die trainingen en workshops aanbiedt zodat klanten het maximale uit hun software kunnen halen. Mprise Business Solutions ten slotte is een tak die Microsoft Dynamics BC verkoopt aan diverse bedrijven, in het bijzonder groothandel en industrie. Als de klant iets heel specifieks wil, bieden we maatwerk aan, bijvoorbeeld door diverse Microsoft-producten met elkaar te verbinden.”

Met Agriware 365 krijgen bedrijven grip op hun gehele bedrijfsvoering.

Joop de Jong richtte Mprise op in 2003 en koos heel bewust voor de glastuinbouw als afnemer: “Ik vind de tuinbouw een interessante wereld vanwege enerzijds het levende product, maar misschien nog wel belangrijker: het type mens dat daar werkt. Het zijn veelal nuchtere doeners die wars zijn van politiek en zeer betrokken zijn bij hun bedrijf. Die betrokkenheid en nuchterheid vragen ook iets van ons: investeringen in IT moeten aantoonbaar een toegevoegde businesswaarde opleveren. Tegelijkertijd zie ik bij deze ondernemers een geweldige drive voor innovatie en vooruitgang. Dat ondersteunen we graag vanuit Mprise.”

Groeiende en bloeiende planten en hoogwaardige ICT: voor een leek twee totaal verschillende werelden. Maar niets is minder waar! Ook in de glastuinbouw wordt volop ingezet op technische innovatie en vooruitgang. Het Veenendaalse bedrijf Mprise wil deze ontwikkelingen ondersteunen met slimme en toekomstbestendige software. Mprise CEO Joop de Jong legt uit welke visie en handelswijze Mprise karakteriseert en hoe dit bedrijf wil bijdragen aan een sterke glastuinbouw.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm