Robert van der Linden
Meetup Keteninnovatie in de (leg)pluimveesector voor een duurzaam verdienmodel

INNOVATIEVE SAMENWERKINGEN VERBETEREN HET VERDIENMODEL VAN DE PLUIMVEEHOUDER
07

Samen schouders onder betere oost-westverbinding

Informatie-uitwisseling tussen ketenschakels: Van oude naar nieuwe situatie

De eierketen in beeld

Consumentenbehoefte ontdekken

Voordat een legpluimveehouder wil investeren in het onderscheidende vermogen van het ei, is kennis van de markt nodig. Een boer heeft niet dagelijks contact met consumenten, laat staan een klantsegment. Hierdoor is het lastig te bepalen welke consumentenbehoeften specifieke klantgroepen hebben, waardoor zij bereid zijn meer te betalen voor dit onderscheidend vermogen. Retailers hebben dit wel, en daardoor hebben zij een beter beeld van wat de klant wilt. Tegelijkertijd hebben zij geen contact met de legpluimveehouder en weten de meeste inkopers niet welk onderscheidend vermogen te creëren is. Zowel retailers als pluimveehouders hebben contact met het pakstation, een partij die ook een grote rol kan spelen bij de ontwikkeling van een onderscheidend ei, bijvoorbeeld met een andere verpakking.

De positie van de legpluimveehouder is dus centraal in de keten. Ze zijn qua verdienmodel vooral afhankelijk van voer- en energieprijzen, en de prijs waarvoor het ei wordt verkocht. Het autonoom bepalen van de prijs voor het ei is lastig omdat pakstations en de detailhandel vaak met standaardprijzen werken. Door de afhankelijkheid van de pluimveehouder is het daarom ook nodig om vernieuwingen in de keten door te voeren. Hiervoor is ketensamenwerking nodig. Tijdens de meetup kwamen verschillende innovaties naar voren die het verdienmodel van de legpluimveehouder kunnen verbeteren met ketensamenwerking, onder andere product-marktcombinaties.

Onderscheidend vermogen van het ei

Tussen eieren kan het onderscheid worden gemaakt tussen keurmerken, labels en manieren van produceren. Toch is in de belevingswereld van de meeste consumenten dit onderscheid klein, en daardoor kiezen veel mensen de eieren op basis van prijs (ongeveer 60%). Consumenten zijn over het algemeen bereid meer te betalen voor producten wanneer deze onderscheidend zijn ten opzichte van andere producten. Wanneer legpluimveehouders onderscheidende eieren aanbieden, kunnen zij een hogere prijs vragen. Bijvoorbeeld door een andere verpakking (de ronde doosjes van Rondeel eieren), de plaats in de supermarkt (bij de bakproducten i.p.v. het eierschap), door het verhaal van de legpluimveehouders aan de consument te vertellen of door eieren met bloem, melk en boter te verkopen als pannenkoekenpakket.

De legpluimveeketen

De keten voor de legpluimveehouderij (eieren) bestaat uit drie onderdelen: productie, verpakken en distribueren, en de detailhandel. Het onderdeel productie bestaat uit bedrijven die legpluimvee fokken, voeden en onderdak verschaffen. Legpluimveehouders ‘produceren’ vervolgens de eieren. De eieren worden verkocht aan pakstations, die de eieren verpakken en distribueren naar de detailhandel. Soms zit hier nog een schakel tussen namelijk de voedingsmiddelenindustrie die de eieren verwerkt in voedingsmiddelen, zoals sauzen en pasta voordat de producten de detailhandel bereiken. De omvang van deze keten is in Nederland ongeveer tien miljard eieren.

Een onderscheidend ei heeft de grootste kans van slagen wanneer de unieke kennis van alle drie deze ketenschakels wordt gecombineerd. Daarvoor is het nodig dat de schakels met elkaar gaan innoveren. Dit begint bij het opbouwen van vertrouwen in de keten. Vervolgens kan kennis worden uitgewisseld en kan men op zoek naar een onderscheidend ei op basis van consumentenbehoefte en distributiemogelijkheden. Daarbij moet ook worden gekeken naar de investeringsrisico’s die de verschillende partijen kunnen dragen.

Duurzaam verdienmodel

Wanneer consumenten gaan betalen voor het onderscheidende vermogen van het ei, kunnen de meeropbrengsten worden verdeeld over de keten waardoor de legpluimveehouder meer gaat verdienen. Daarbij wordt het product van de legpluimveehouder minder vervangbaar en zullen partijen niet snel van het ei afstappen door de geïnvesteerde tijd en kosten. Ketensamenwerking vormt hiermee de basis voor productinnovatie en een beter verdienmodel van de pluimveehouder. Dat lijkt een eitje, maar vergt veel tijd, investering en facilitatie. De Regio Foodvalley kan hierin een rol spelen door te verbinden en te stimuleren. Zo zorgen we er samen voor dat we de komende jaren een sterke pluimveehouderij in de regio houden!

Wanneer je een eitje aan het bakken bent, is de kans groot dat dit ei uit de Regio Foodvalley komt. Al in de twaalfde en dertiende eeuw werden hier kippen gehouden en tot op heden is de pluimveesector in de regio toonaangevend, waarbij Barneveld als kippendorp de kroon spant. Zo’n 77 pluimveehouders zorgen hier dagelijks voor meer dan 3 miljoen kippen. Door een roerige tijd in de agrifoodsector dreigen deze pluimveehouders te verdwijnen. Eén van de redenen hiervoor is de lage opbrengst van eieren. Eieren worden verkocht voor een prijs net boven of zelfs onder de kostprijs. Het is belangrijk om het verdienmodel van de legpluimveehouder te verbeteren, want het inkrimpen van een sterke pluimveesector tast niet alleen het leven van de pluimveehouder aan, maar ook de regionale economie, internationale kennispositie en de brede welvaart. Daarom is vanuit de Innovatiemonitor Regio Foodvalley, in samenwerking met het programma Waarderen en Verdienen en het Poultry Expertise Centre, een innovatiemeetup georganiseerd over het verbeteren van deze verdienmodellen door innovatie. O.a. pluimveehouders, de voedingsmiddelenindustrie, pluimvee-experts en belangenorganisaties zaten aan tafel.

Robert van der Linden
Meetup Keteninnovatie in de (leg)pluimveesector voor een duurzaam verdienmodel

INNOVATIEVE SAMENWERKINGEN VERBETEREN HET VERDIENMODEL VAN DE PLUIMVEEHOUDER
07

Samen schouders onder betere oost-westverbinding

Consumentenbehoefte ontdekken

Voordat een legpluimveehouder wil investeren in het onderscheidende vermogen van het ei, is kennis van de markt nodig. Een boer heeft niet dagelijks contact met consumenten, laat staan een klantsegment. Hierdoor is het lastig te bepalen welke consumentenbehoeften specifieke klantgroepen hebben, waardoor zij bereid zijn meer te betalen voor dit onderscheidend vermogen. Retailers hebben dit wel, en daardoor hebben zij een beter beeld van wat de klant wilt. Tegelijkertijd hebben zij geen contact met de legpluimveehouder en weten de meeste inkopers niet welk onderscheidend vermogen te creëren is. Zowel retailers als pluimveehouders hebben contact met het pakstation, een partij die ook een grote rol kan spelen bij de ontwikkeling van een onderscheidend ei, bijvoorbeeld met een andere verpakking.

De legpluimveeketen

Een onderscheidend ei heeft de grootste kans van slagen wanneer de unieke kennis van alle drie deze ketenschakels wordt gecombineerd. Daarvoor is het nodig dat de schakels met elkaar gaan innoveren. Dit begint bij het opbouwen van vertrouwen in de keten. Vervolgens kan kennis worden uitgewisseld en kan men op zoek naar een onderscheidend ei op basis van consumentenbehoefte en distributiemogelijkheden. Daarbij moet ook worden gekeken naar de investeringsrisico’s die de verschillende partijen kunnen dragen.

Informatie-uitwisseling tussen ketenschakels: Van oude naar nieuwe situatie

Duurzaam verdienmodel

Wanneer consumenten gaan betalen voor het onderscheidende vermogen van het ei, kunnen de meeropbrengsten worden verdeeld over de keten waardoor de legpluimveehouder meer gaat verdienen. Daarbij wordt het product van de legpluimveehouder minder vervangbaar en zullen partijen niet snel van het ei afstappen door de geïnvesteerde tijd en kosten. Ketensamenwerking vormt hiermee de basis voor productinnovatie en een beter verdienmodel van de pluimveehouder. Dat lijkt een eitje, maar vergt veel tijd, investering en facilitatie. De Regio Foodvalley kan hierin een rol spelen door te verbinden en te stimuleren. Zo zorgen we er samen voor dat we de komende jaren een sterke pluimveehouderij in de regio houden!

Onderscheidend vermogen van het ei

Tussen eieren kan het onderscheid worden gemaakt tussen keurmerken, labels en manieren van produceren. Toch is in de belevingswereld van de meeste consumenten dit onderscheid klein, en daardoor kiezen veel mensen de eieren op basis van prijs (ongeveer 60%). Consumenten zijn over het algemeen bereid meer te betalen voor producten wanneer deze onderscheidend zijn ten opzichte van andere producten. Wanneer legpluimveehouders onderscheidende eieren aanbieden, kunnen zij een hogere prijs vragen. Bijvoorbeeld door een andere verpakking (de ronde doosjes van Rondeel eieren), de plaats in de supermarkt (bij de bakproducten i.p.v. het eierschap), door het verhaal van de legpluimveehouders aan de consument te vertellen of door eieren met bloem, melk en boter te verkopen als pannenkoekenpakket.

De positie van de legpluimveehouder is dus centraal in de keten. Ze zijn qua verdienmodel vooral afhankelijk van voer- en energieprijzen, en de prijs waarvoor het ei wordt verkocht. Het autonoom bepalen van de prijs voor het ei is lastig omdat pakstations en de detailhandel vaak met standaardprijzen werken. Door de afhankelijkheid van de pluimveehouder is het daarom ook nodig om vernieuwingen in de keten door te voeren. Hiervoor is ketensamenwerking nodig. Tijdens de meetup kwamen verschillende innovaties naar voren die het verdienmodel van de legpluimveehouder kunnen verbeteren met ketensamenwerking, onder andere product-marktcombinaties.

De eierketen in beeld

De keten voor de legpluimveehouderij (eieren) bestaat uit drie onderdelen: productie, verpakken en distribueren, en de detailhandel. Het onderdeel productie bestaat uit bedrijven die legpluimvee fokken, voeden en onderdak verschaffen. Legpluimveehouders ‘produceren’ vervolgens de eieren. De eieren worden verkocht aan pakstations, die de eieren verpakken en distribueren naar de detailhandel. Soms zit hier nog een schakel tussen namelijk de voedingsmiddelenindustrie die de eieren verwerkt in voedingsmiddelen, zoals sauzen en pasta voordat de producten de detailhandel bereiken. De omvang van deze keten is in Nederland ongeveer tien miljard eieren.

Wanneer je een eitje aan het bakken bent, is de kans groot dat dit ei uit de Regio Foodvalley komt. Al in de twaalfde en dertiende eeuw werden hier kippen gehouden en tot op heden is de pluimveesector in de regio toonaangevend, waarbij Barneveld als kippendorp de kroon spant. Zo’n 77 pluimveehouders zorgen hier dagelijks voor meer dan 3 miljoen kippen. Door een roerige tijd in de agrifoodsector dreigen deze pluimveehouders te verdwijnen. Eén van de redenen hiervoor is de lage opbrengst van eieren. Eieren worden verkocht voor een prijs net boven of zelfs onder de kostprijs. Het is belangrijk om het verdienmodel van de legpluimveehouder te verbeteren, want het inkrimpen van een sterke pluimveesector tast niet alleen het leven van de pluimveehouder aan, maar ook de regionale economie, internationale kennispositie en de brede welvaart. Daarom is vanuit de Innovatiemonitor Regio Foodvalley, in samenwerking met het programma Waarderen en Verdienen en het Poultry Expertise Centre, een innovatiemeetup georganiseerd over het verbeteren van deze verdienmodellen door innovatie. O.a. pluimveehouders, de voedingsmiddelenindustrie, pluimvee-experts en belangenorganisaties zaten aan tafel.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm