Johan van den Essenburg
Ingenious

‘Innovatie met oog voor de
toekomst en oog voor het verleden’

06

Johan van den Essenburg verbindt innovatie met zowel de toekomst als het verleden.

Het Stadsstrand aan de Brouwersgracht in Veenendaal is een voorbeeld van de vernieuwende wijze van vastgoedontwikkeling van Ingenious.

Creating new environments

In ondernemerschap is focus aanbrengen belangrijk. “We zijn niet bezig met 1001 dingen, maar met 10 tot 15 projecten en zorgen ervoor dat die goed lopen.” Van den Essenburg heeft meerdere keren gezien dat andere vastgoedontwikkelaars projecten niet gerealiseerd kregen. “Zo’n project gaat dan terug naar de gemeente of komt opnieuw op de markt en komt vervolgens bij ons terecht. Wij bijten ons er in vast en kunnen op een kleine locatie met heel veel belangen in een winkelcentrum wél 20 appartementen met commerciële ruimtes realiseren en verkopen.” Gebiedsontwikkeling is meer dan alleen het bouwen van woningen en commerciële ruimtes. Het is het ingrijpend veranderen van een gebied. Bij gebiedsontwikkeling gaat het om creating new environments: een nieuwe en toekomstbestendige leefomgeving voor de bewoner, gebruiker en bezoeker.

Eigentijdse en
vernieuwende werkwijze

Ingenious doet haar naam eer aan: met ingenieuze ideeën weet het bedrijf aanbestedingen te winnen met een eigentijdse en vernieuwende wijze van vastgoedontwikkeling. Als voorbeeld noemt Van den Essenburg de ontwikkeling van het Stadsstrand aan de Brouwersgracht in hartje centrum Veenendaal. “Een gebied wat in de crisisjaren tussen 2010 en 2017 braak was komen te liggen. Het was door een aantal initiatiefnemers middels ‘landjepik’ omgedoopt tot een populair ‘Stadsstrand’, waar je kon chillen met je vrienden en je kinderen en waar het hele jaar door evenementen werden gehouden.” Van den Essenburg wilde met haar ontwerp aansluiten op dit Stadsstrandconcept met de bouw van een groot ‘strandhuis’ met sfeervolle horeca en goed eten rondom het Stadsstrand en speelgelegenheid voor kinderen. Ingenious heeft haar visie goed aan de architect uit kunnen leggen en dit is uitgepakt in een prachtig ontwerp.

Goede governance

Op de vraag waar zijn hart het meeste ligt, bij Ingenious of dochteronderneming Tomorrow, geeft hij aan dat ze elkaar nodig hebben. “Onze kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en innovatief ondernemerschap zetten we in om de doelstellingen van Tomorrow tot uitvoering te brengen. Met de groei van Ingenious kunnen we met Tomorrow ook een groeiend aantal erfgoed objecten en monumenten in beheer en exploitatie nemen. En daar gaat mijn hart sneller van kloppen.”

Vrijwilligers maken het mogelijk om al het culturele erfgoed dat Tomorrow aankoopt en restaureert voor het grote publiek toegankelijk te maken. Van den Essenburg heeft een innovatief concept bedacht om de governance goed te regelen. “We brengen ons vastgoed onder in een beheermaatschappij en de maatschappelijke en educatieve onderdelen worden vanuit een stichting met onafhankelijke bestuurders georganiseerd. We zorgen ook voor een ANBI status.” Vrijwilligers zijn onmisbaar bij dit soort maatschappelijke initiatieven en zij werken elke dag aan de visie van Tomorrow.

Zaak van lange adem

Van den Essenburg vertelt dat de aankoop van cultureel erfgoed en monumenten vaak een zaak van lange adem is. “Je kijkt naar iets en krijgt er een idee bij. Mijn compagnon zegt weleens gekscherend: waar begin je nu weer aan? Maar gaandeweg het proces raakt hij ook steeds gemotiveerder en zien ze beide een prachtig eindresultaat voor ogen.” Van den Essenburg laat een foto zien van de binnenkant van de vervallen schuilkerk aan de Zandstraat. “De transformatie en restauratie van het monumentale schuilkerkje is in volle gang. Het kerkje dateert uit 1865 en was zwaar in verval geraakt toen wij het zes jaar geleden kochten. We wilden het eigen karakter van de kerk zoveel mogelijk behouden. Zo is bijvoorbeeld de houten constructie in tact gebleven. Het is de bedoeling dat het een prachtige woonplek voor mensen met een beperking wordt.”

Innoveren vanuit
eigen middelen

Vanaf de oprichting van Ingenious heeft het bedrijf het vastgoed aangekocht vanuit eigen middelen en dus zonder tussenkomst van de bank. “We herinvesteren direct in nieuwe projecten wat we met afgesloten projecten verdiend hebben.” Dat is ook wel een beetje de mentaliteit van de regio vertelt Van den Essenburg: “Niet uitgeven wat je niet hebt, probeer het eerst zelf maar te verdienen.” Het zorgt ook voor autonomie en minder risico’s op wijzigende economische omstandigheden zoals fluctuerende rentestanden. “Doordat we onafhankelijk opereren, kunnen we innovatie aanzwengelen. We zijn vrij in de keuzes die we maken en durven risico’s te nemen op het moment dat we kansen zien.”

Neuzen dezelfde kant op

Van den Essenburg legt uit dat de kracht van het bedrijf is dat ze alert zijn. “Als het vandaag moet gebeuren dan gebeurt het, ook al is het ’s avonds.” Door samen met lokale overheden, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en beleggers te werken aan een goede ruimtelijke ordening kan Ingenious de belangen in een gebied op de juiste wijze op elkaar afstemmen. “De projectleider inventariseert bij de start per partij wat de belangen zijn. We investeren veel tijd om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. De dynamiek van de markt en de behoefte van de eindgebruiker staan centraal en vormen het vertrekpunt bij iedere innovatie en investering.”

Sinds de oprichting in 2009 heeft Ingenious een enorme groei doorgemaakt. “We hebben ons tot een serieuze partij in Veenendaal en omgeving ontwikkeld, waarbij we hele complexe binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven succesvol hebben opgepakt.” In 2018 is dochteronderneming Tomorrow in het leven geroepen om de samenleving wat na te laten door te investeren in het herstellen, behouden en beheren van monumenten, agricultuur, openbare kunstobjecten en natuur. “Met Tomorrow wordt geïnvesteerd in het behoud van Veenendaals cultureel erfgoed voor de toekomst, zoals de restauratie en het onderhoud van molen De Vriendschap en de tranformatie van het voormalige Zandstraatkerkje in een woonvorm. Van den Essenburg onderstreept hierbij het belang van bewustwording en educatie. “We werken samen met basisscholen, zodat kinderen de authentieke molen kunnen bewonderen en met eigen ogen de houten tandwielen kunnen zien draaien. Vrijwilligers vertellen de kinderen hoe maïs en koren uit de regio ambachtelijk wordt gemalen tot meel. Zo leren kinderen waarvoor deze oude objecten in het verleden hebben gediend en wat ze hebben betekend voor onze maatschappij.”

Als Ondernemer van het Jaar nam oprichter en directeur Johan van den Essenburg van Ingenious eind 2022 de winnende prijs in ontvangst in de categorie MKB-Detailhandel. Volgens van den Essenburg won de vastgoedontwikkelaar de prijs mede door haar bijdrage aan de bebouwde omgeving in Veenendaal in een aantal onderscheidende nieuwbouwprojecten, maar ook vanwege haar maatschappelijke inzet tot het behoud van erfgoed, monumenten en openbare kunstwerken met haar dochteronderneming Tomorrow.

Johan van den Essenburg
Ingenious

‘Innovatie met oog voor de
toekomst en oog voor het verleden’

06

Creating new environments

In ondernemerschap is focus aanbrengen belangrijk. “We zijn niet bezig met 1001 dingen, maar met 10 tot 15 projecten en zorgen ervoor dat die goed lopen.” Van den Essenburg heeft meerdere keren gezien dat andere vastgoedontwikkelaars projecten niet gerealiseerd kregen. “Zo’n project gaat dan terug naar de gemeente of komt opnieuw op de markt en komt vervolgens bij ons terecht. Wij bijten ons er in vast en kunnen op een kleine locatie met heel veel belangen in een winkelcentrum wél 20 appartementen met commerciële ruimtes realiseren en verkopen.” Gebiedsontwikkeling is meer dan alleen het bouwen van woningen en commerciële ruimtes. Het is het ingrijpend veranderen van een gebied. Bij gebiedsontwikkeling gaat het om creating new environments: een nieuwe en toekomstbestendige leefomgeving voor de bewoner, gebruiker en bezoeker.

Goede governance

Op de vraag waar zijn hart het meeste ligt, bij Ingenious of dochteronderneming Tomorrow, geeft hij aan dat ze elkaar nodig hebben. “Onze kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en innovatief ondernemerschap zetten we in om de doelstellingen van Tomorrow tot uitvoering te brengen. Met de groei van Ingenious kunnen we met Tomorrow ook een groeiend aantal erfgoed objecten en monumenten in beheer en exploitatie nemen. En daar gaat mijn hart sneller van kloppen.”

Vrijwilligers maken het mogelijk om al het culturele erfgoed dat Tomorrow aankoopt en restaureert voor het grote publiek toegankelijk te maken. Van den Essenburg heeft een innovatief concept bedacht om de governance goed te regelen. “We brengen ons vastgoed onder in een beheermaatschappij en de maatschappelijke en educatieve onderdelen worden vanuit een stichting met onafhankelijke bestuurders georganiseerd. We zorgen ook voor een ANBI status.” Vrijwilligers zijn onmisbaar bij dit soort maatschappelijke initiatieven en zij werken elke dag aan de visie van Tomorrow.

Innoveren vanuit
eigen middelen

Vanaf de oprichting van Ingenious heeft het bedrijf het vastgoed aangekocht vanuit eigen middelen en dus zonder tussenkomst van de bank. “We herinvesteren direct in nieuwe projecten wat we met afgesloten projecten verdiend hebben.” Dat is ook wel een beetje de mentaliteit van de regio vertelt Van den Essenburg: “Niet uitgeven wat je niet hebt, probeer het eerst zelf maar te verdienen.” Het zorgt ook voor autonomie en minder risico’s op wijzigende economische omstandigheden zoals fluctuerende rentestanden. “Doordat we onafhankelijk opereren, kunnen we innovatie aanzwengelen. We zijn vrij in de keuzes die we maken en durven risico’s te nemen op het moment dat we kansen zien.”

Zaak van lange adem

Van den Essenburg vertelt dat de aankoop van cultureel erfgoed en monumenten vaak een zaak van lange adem is. “Je kijkt naar iets en krijgt er een idee bij. Mijn compagnon zegt weleens gekscherend: waar begin je nu weer aan? Maar gaandeweg het proces raakt hij ook steeds gemotiveerder en zien ze beide een prachtig eindresultaat voor ogen.” Van den Essenburg laat een foto zien van de binnenkant van de vervallen schuilkerk aan de Zandstraat. “De transformatie en restauratie van het monumentale schuilkerkje is in volle gang. Het kerkje dateert uit 1865 en was zwaar in verval geraakt toen wij het zes jaar geleden kochten. We wilden het eigen karakter van de kerk zoveel mogelijk behouden. Zo is bijvoorbeeld de houten constructie in tact gebleven. Het is de bedoeling dat het een prachtige woonplek voor mensen met een beperking wordt.”

Neuzen dezelfde kant op

Van den Essenburg legt uit dat de kracht van het bedrijf is dat ze alert zijn. “Als het vandaag moet gebeuren dan gebeurt het, ook al is het ’s avonds.” Door samen met lokale overheden, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en beleggers te werken aan een goede ruimtelijke ordening kan Ingenious de belangen in een gebied op de juiste wijze op elkaar afstemmen. “De projectleider inventariseert bij de start per partij wat de belangen zijn. We investeren veel tijd om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. De dynamiek van de markt en de behoefte van de eindgebruiker staan centraal en vormen het vertrekpunt bij iedere innovatie en investering.”

Het Stadsstrand aan de Brouwersgracht in Veenendaal is een voorbeeld van de vernieuwende wijze van vastgoedontwikkeling van Ingenious.

Eigentijdse en
vernieuwende werkwijze

Ingenious doet haar naam eer aan: met ingenieuze ideeën weet het bedrijf aanbestedingen te winnen met een eigentijdse en vernieuwende wijze van vastgoedontwikkeling. Als voorbeeld noemt Van den Essenburg de ontwikkeling van het Stadsstrand aan de Brouwersgracht in hartje centrum Veenendaal. “Een gebied wat in de crisisjaren tussen 2010 en 2017 braak was komen te liggen. Het was door een aantal initiatiefnemers middels ‘landjepik’ omgedoopt tot een populair ‘Stadsstrand’, waar je kon chillen met je vrienden en je kinderen en waar het hele jaar door evenementen werden gehouden.” Van den Essenburg wilde met haar ontwerp aansluiten op dit Stadsstrandconcept met de bouw van een groot ‘strandhuis’ met sfeervolle horeca en goed eten rondom het Stadsstrand en speelgelegenheid voor kinderen. Ingenious heeft haar visie goed aan de architect uit kunnen leggen en dit is uitgepakt in een prachtig ontwerp.

Johan van den Essenburg verbindt innovatie met zowel de toekomst als het verleden.

Sinds de oprichting in 2009 heeft Ingenious een enorme groei doorgemaakt. “We hebben ons tot een serieuze partij in Veenendaal en omgeving ontwikkeld, waarbij we hele complexe binnenstedelijke herontwikkelingsopgaven succesvol hebben opgepakt.” In 2018 is dochteronderneming Tomorrow in het leven geroepen om de samenleving wat na te laten door te investeren in het herstellen, behouden en beheren van monumenten, agricultuur, openbare kunstobjecten en natuur. “Met Tomorrow wordt geïnvesteerd in het behoud van Veenendaals cultureel erfgoed voor de toekomst, zoals de restauratie en het onderhoud van molen De Vriendschap en de tranformatie van het voormalige Zandstraatkerkje in een woonvorm. Van den Essenburg onderstreept hierbij het belang van bewustwording en educatie. “We werken samen met basisscholen, zodat kinderen de authentieke molen kunnen bewonderen en met eigen ogen de houten tandwielen kunnen zien draaien. Vrijwilligers vertellen de kinderen hoe maïs en koren uit de regio ambachtelijk wordt gemalen tot meel. Zo leren kinderen waarvoor deze oude objecten in het verleden hebben gediend en wat ze hebben betekend voor onze maatschappij.”

Als Ondernemer van het Jaar nam oprichter en directeur Johan van den Essenburg van Ingenious eind 2022 de winnende prijs in ontvangst in de categorie MKB-Detailhandel. Volgens van den Essenburg won de vastgoedontwikkelaar de prijs mede door haar bijdrage aan de bebouwde omgeving in Veenendaal in een aantal onderscheidende nieuwbouwprojecten, maar ook vanwege haar maatschappelijke inzet tot het behoud van erfgoed, monumenten en openbare kunstwerken met haar dochteronderneming Tomorrow.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm