Robert van der Linden
Meetup Gezond Leven en Mentaal Welbevinden

De drie randvoorwaarden voor werken aan preventie
07

Samen schouders onder betere oost-westverbinding

Lees verder onder de foto.

Tijdens de meetup spraken twee programmamanagers van Vallei Gezond en Vitaal, en Coalitie Preventie Regio Foodvalley, een P&O manager en een ondernemer over innovatie om zorgpreventie te stimuleren.


Evita Bakayoyo zat aan tafel bij de meetup. Het stimuleren van innovatie voor preventie is haar taak als programmamanager van Vallei Gezond en Vitaal.

Daarnaast is het belangrijk dat preventie steeds meer wordt gedragen door organisaties buiten de zorgsector, met preventie wordt namelijk zorg voorkomen. Werkgevers zijn hierin een belangrijke stakeholder. Door de arbeidskrapte kijken steeds meer werkgevers naar het behouden van werknemers, en daar hoort gezond werkgeverschap bij. Hierdoor ontstaat een grote kans op het gebied van preventie en werd in de meetup ook opgeroepen om als werkgevers aan te sluiten bij de coalities (coalitie preventie Regio Foodvalley en Vallei Vitaal en Gezond) die aan tafel zaten. Ook het laten aansluiten van welzijnsorganisaties, het sociaal domein en ambtenaren vanuit de fysieke leefomgeving in de coalities kan effectief zijn, doordat armoede en de leefomgeving van grote invloed zijn op de gezondheid van de mens.

Samenwerken binnen en
buiten de zorg

Op het gebied van preventie zijn veel initiatieven. Ziekenhuizen, banken, zorgverzekeraars zijn nog maar een paar voorbeelden van organisaties die inspelen op een gezond leven en mentaal welbevinden van de mens. Maar door deze vele initiatieven is het onoverzichtelijk geworden wie wat doet. En dit is niet het enige dat het overzicht inperkt. De (ongeschreven) regels en verschillende rollen van partijen maken dat het voor een ondernemer met een veelbelovende innovatie in de zorgsector lastig is om deze innovatie te introduceren. Ook speelt preventie een grote rol buiten de zorg, maar is de verbinding tussen de zorgsector en de buitenwereld lang niet altijd gemaakt.

Hierdoor wordt een oproep gedaan om zoveel mogelijk samen te werken. In samenwerkingsverbanden en coalities kan inzicht worden gegeven in de verschillende initiatieven, en kan men elkaar helpen om een weg te vinden in het woud van (ongeschreven) regels en partijen in de zorgsector. Eén van de ongeschreven regels is bijvoorbeeld het ‘not invented here'-syndroom. Met andere woorden, in de zorgsector bestaat de neiging om producten, onderzoek, standaarden en kennis van externe organisaties niet te gebruiken of te kopen. Wanneer binnen samenwerkingsverbanden wordt samengewerkt met de gebruikers van een veelbelovende innovatie kan voor een groot gedeelte deze ongeschreven regel worden vermeden.

Vraaggestuurd innoveren door data en de eindgebruiker

Door deze ideeën te toetsen bij patiënten, burgers en zorgmedewerkers kan vervolgens worden bekeken of het idee daadwerkelijk inspeelt op het geschetste innovatievraagstuk. Door in gesprek te gaan over het idee met deze doelgroepen kan bijvoorbeeld al vroeg in het innovatieproces worden bekeken of de bedachte oplossing wordt geadopteerd door een kwetsbare doelgroep, en of de oplossing past in het werk van een zorgmedewerker. Hieruit zal blijken of de oplossing daadwerkelijk een gat opvult en meerwaarde biedt, of dat het moet worden aangepast.

Gezond leven en mentaal welbevinden, wie wil dat nu niet? Door veel mensen wordt hier dagelijks naar gestreefd, en dat is terug te zien in de vele innovaties die op het gebied van preventie worden ontwikkeld. Maar niet iedere innovatie is even effectief of komt in aanmerking voor de kwetsbare groepen die de ontwikkelde producten en diensten het meest nodig hebben. Dit roept om vraaggestuurd innoveren, of ook wel gezegd: Begin bij degene aan wie je meerwaarde wilt bieden, want daar biedt je de meeste impact.

Deze vraaggestuurde manier van innoveren begint met datagedreven innovatie. Door het effect van oplossingen en innovatiebeleid te monitoren weet je wat werkt, en wat niet werkt. Hierdoor weten organisaties waar innovatie een oplossing kan bieden, welke doelgroepen nog niet worden bereikt en op welke oorzaken van slechte gezondheid kan worden ingespeeld. Want deze oorzaken liggen soms nog ver buiten de zorgsector, bijvoorbeeld in de dagelijkse leefomgeving van de mens. Met deze kennis kunnen vervolgens ideeën worden bedacht voor innovaties.

Marktontwikkeling

Ook is het lastig om een verdienmodel te creëren. Verzekeraars vergoeden ziekte, maar geen gezondheid. Wat is de prijs voor het voorkomen van ziekten en zorg? En wie moet de rekening betalen?
Nu doet de zorgsector dit nog, door te investeren en innovatie af te nemen. Maar de zorg wordt steeds meer onbetaalbaar, en andere organisaties zoals werkgevers en gemeenten hebben ook baat bij gezondere mensen. Hierdoor is het urgent dat financiering vanuit de zorg, private en publieke investeerders gaat plaatsvinden.


Zorgorganisaties investeren veel in zorgpreventie, maar het innovatieproces stokt bij de verkoop van het ontwikkelde product of dienst. Dit komt door de resultatenparadox. Veel eindgebruikers, zorgorganisaties en verzekeraars durven de innovatie niet toe te passen vanwege het gebrek aan resultaat, maar wanneer de innovatie nooit wordt toegepast zal men nooit resultaat zien. Hierdoor is voeten aan de grond krijgen in de zorg voor een innovatieve ondernemer lastig. Je moet zelf de vraag creëren bij het aanbod, omdat de eindgebruiker de oplossing vaak niet zelf aanschaft.

Gezond leven en mentaal welbevinden, een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds urgenter is geworden. Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond leven en hoe kunnen we daarmee ziektes voorkomen? Preventie kan een oplossing zijn voor een gezonde maatschappij, werkdruk in de zorg en het creëren van meer regie vanuit een patiënt. In de Regio Foodvalley werken steeds meer partijen samen op dit onderwerp, waardoor innovatiekansen worden benut. Na een rondleiding door het pand van de gezonde werkgever “Het Plantion” schoven twee programmamanagers, een P&O-manager en een ondernemer vanuit de zorg aan tafel bij de Meetup Gezond Leven en Mentaal Welbevinden, om te praten over innovatie voor zorgpreventie. Uit dit gesprek bleek dat de regio kan inspelen op de volgende randvoorwaarden om deze innovatie te versnellen.

Robert van der Linden
Meetup Gezond Leven en Mentaal Welbevinden

De drie randvoorwaarden voor werken aan preventie
07

Samen schouders onder betere oost-westverbinding

Door deze ideeën te toetsen bij patiënten, burgers en zorgmedewerkers kan vervolgens worden bekeken of het idee daadwerkelijk inspeelt op het geschetste innovatievraagstuk. Door in gesprek te gaan over het idee met deze doelgroepen kan bijvoorbeeld al vroeg in het innovatieproces worden bekeken of de bedachte oplossing wordt geadopteerd door een kwetsbare doelgroep, en of de oplossing past in het werk van een zorgmedewerker. Hieruit zal blijken of de oplossing daadwerkelijk een gat opvult en meerwaarde biedt, of dat het moet worden aangepast.

Vraaggestuurd innoveren door data en de eindgebruiker

Tijdens de meetup spraken twee programmamanagers van Vallei Gezond en Vitaal, en Coalitie Preventie Regio Foodvalley, een P&O manager en een ondernemer over innovatie om zorgpreventie te stimuleren.


Marktontwikkeling

Zorgorganisaties investeren veel in zorgpreventie, maar het innovatieproces stokt bij de verkoop van het ontwikkelde product of dienst. Dit komt door de resultatenparadox. Veel eindgebruikers, zorgorganisaties en verzekeraars durven de innovatie niet toe te passen vanwege het gebrek aan resultaat, maar wanneer de innovatie nooit wordt toegepast zal men nooit resultaat zien. Hierdoor is voeten aan de grond krijgen in de zorg voor een innovatieve ondernemer lastig. Je moet zelf de vraag creëren bij het aanbod, omdat de eindgebruiker de oplossing vaak niet zelf aanschaft.

Ook is het lastig om een verdienmodel te creëren. Verzekeraars vergoeden ziekte, maar geen gezondheid. Wat is de prijs voor het voorkomen van ziekten en zorg? En wie moet de rekening betalen?
Nu doet de zorgsector dit nog, door te investeren en innovatie af te nemen. Maar de zorg wordt steeds meer onbetaalbaar, en andere organisaties zoals werkgevers en gemeenten hebben ook baat bij gezondere mensen. Hierdoor is het urgent dat financiering vanuit de zorg, private en publieke investeerders gaat plaatsvinden.

Samenwerken binnen en
buiten de zorg

Op het gebied van preventie zijn veel initiatieven. Ziekenhuizen, banken, zorgverzekeraars zijn nog maar een paar voorbeelden van organisaties die inspelen op een gezond leven en mentaal welbevinden van de mens. Maar door deze vele initiatieven is het onoverzichtelijk geworden wie wat doet. En dit is niet het enige dat het overzicht inperkt. De (ongeschreven) regels en verschillende rollen van partijen maken dat het voor een ondernemer met een veelbelovende innovatie in de zorgsector lastig is om deze innovatie te introduceren. Ook speelt preventie een grote rol buiten de zorg, maar is de verbinding tussen de zorgsector en de buitenwereld lang niet altijd gemaakt.

Hierdoor wordt een oproep gedaan om zoveel mogelijk samen te werken. In samenwerkingsverbanden en coalities kan inzicht worden gegeven in de verschillende initiatieven, en kan men elkaar helpen om een weg te vinden in het woud van (ongeschreven) regels en partijen in de zorgsector. Eén van de ongeschreven regels is bijvoorbeeld het ‘not invented here'-syndroom. Met andere woorden, in de zorgsector bestaat de neiging om producten, onderzoek, standaarden en kennis van externe organisaties niet te gebruiken of te kopen. Wanneer binnen samenwerkingsverbanden wordt samengewerkt met de gebruikers van een veelbelovende innovatie kan voor een groot gedeelte deze ongeschreven regel worden vermeden.

Daarnaast is het belangrijk dat preventie steeds meer wordt gedragen door organisaties buiten de zorgsector, met preventie wordt namelijk zorg voorkomen. Werkgevers zijn hierin een belangrijke stakeholder. Door de arbeidskrapte kijken steeds meer werkgevers naar het behouden van werknemers, en daar hoort gezond werkgeverschap bij. Hierdoor ontstaat een grote kans op het gebied van preventie en werd in de meetup ook opgeroepen om als werkgevers aan te sluiten bij de coalities (coalitie preventie Regio Foodvalley en Vallei Vitaal en Gezond) die aan tafel zaten. Ook het laten aansluiten van welzijnsorganisaties, het sociaal domein en ambtenaren vanuit de fysieke leefomgeving in de coalities kan effectief zijn, doordat armoede en de leefomgeving van grote invloed zijn op de gezondheid van de mens.

Evita Bakayoyo zat aan tafel bij de meetup. Het stimuleren van innovatie voor preventie is haar taak als programmamanager van Vallei Gezond en Vitaal.

Gezond leven en mentaal welbevinden, wie wil dat nu niet? Door veel mensen wordt hier dagelijks naar gestreefd, en dat is terug te zien in de vele innovaties die op het gebied van preventie worden ontwikkeld. Maar niet iedere innovatie is even effectief of komt in aanmerking voor de kwetsbare groepen die de ontwikkelde producten en diensten het meest nodig hebben. Dit roept om vraaggestuurd innoveren, of ook wel gezegd: Begin bij degene aan wie je meerwaarde wilt bieden, want daar biedt je de meeste impact.

Deze vraaggestuurde manier van innoveren begint met datagedreven innovatie. Door het effect van oplossingen en innovatiebeleid te monitoren weet je wat werkt, en wat niet werkt. Hierdoor weten organisaties waar innovatie een oplossing kan bieden, welke doelgroepen nog niet worden bereikt en op welke oorzaken van slechte gezondheid kan worden ingespeeld. Want deze oorzaken liggen soms nog ver buiten de zorgsector, bijvoorbeeld in de dagelijkse leefomgeving van de mens. Met deze kennis kunnen vervolgens ideeën worden bedacht voor innovaties.

Gezond leven en mentaal welbevinden, een onderwerp dat de afgelopen jaren steeds urgenter is geworden. Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond leven en hoe kunnen we daarmee ziektes voorkomen? Preventie kan een oplossing zijn voor een gezonde maatschappij, werkdruk in de zorg en het creëren van meer regie vanuit een patiënt. In de Regio Foodvalley werken steeds meer partijen samen op dit onderwerp, waardoor innovatiekansen worden benut. Na een rondleiding door het pand van de gezonde werkgever “Het Plantion” schoven twee programmamanagers, een P&O-manager en een ondernemer vanuit de zorg aan tafel bij de Meetup Gezond Leven en Mentaal Welbevinden, om te praten over innovatie voor zorgpreventie. Uit dit gesprek bleek dat de regio kan inspelen op de volgende randvoorwaarden om deze innovatie te versnellen.

Online magazines Regio Foodvalley

Op deze pagina vindt u online magazines van Regio Foodvalley. In deze magazines worden projecten en initiatieven van Regio Foodvalley uitgelicht.
Volledig scherm